Professionals en vrijwilligers

Professionals en vrijwilligers

Steunpunt Zinvol is een samenwerkingsverband van professioneel werkende geestelijke verzorgers en gespecialiseerde vrijwilligers in het werkgebied midden West-Brabant en ten oosten daarvan. Klik hier voor de gemeenten waar wij actief zijn.

De geestelijk verzorgers geven begeleiding aan iedereen ongeacht de levensvisie, levensovertuiging of religie. Zij werken doorgaans vanuit hun eigen levensbeschouwing, maar met een brede blik op leven en geloof. Zij zijn gewend zich te bewegen in het brede scala van zingeving, identiteit en levensvragen, met name op het moment waarop het levenseinde in zicht komt. 

De geestelijk verzorgers voldoen aan het beroepsprofiel van de Vereniging van Geestelijke VerZorgers en werken volgens de richtlijn spirituele zorg.

De vrijwilligers zijn geschoold en gecertificeerd door het Steunpunt in de Leerweg geestelijke begeleiding. Ze zijn werkzaam bij diverse organisaties als vrijwilliger in de palliatieve terminale zorg. Zij hebben ervaring in het omgaan met levensvragen en zijn geïnteresseerd in en bekend met diverse levensbeschouwelijke stromingen.