Wat doen wij?+

Begeleidingstraject

Begeleidingstraject

Bent u ziek en wordt u niet meer beter, of hebt u het gevoel dat het leven 'klaar'is?
Het kan een steun zijn of gewoon wat lucht geven om met iemand te praten. Mensen die er hun werk van hebben gemaakt om vragen over leven en dood met u te verkennen. Iemand die samen met u in alle rust spreekt over wat u ten diepste bezighoudt.

Steunpunt Zinvol kan u in contact brengen met een geestelijk verzorger voor een kennismakingsgesprek. Naar aanleiding daarvan wordt besloten of meerdere gesprekken gewenst zijn en door wie: een geestelijk verzorger of een vrijwilliger. Ook is het mogelijk om eerst met de geestelijk verzorger in gesprek te zijn en daarna nog een aantal bezoeken van een vrijwilliger te ontvangen.  

Het kan gaan om

- Begeleiding en ondersteuning op het vlak van zingevings- en/of levensvragen in relatie tot het
  naderende einde. 
- Begeleiding voor het bespreken van morele vragen (bijvoorbeeld een actieve euthanasiewens
  of het stoppen met de behandeling).
- Bespreken van vragen over levenszin, voltooid leven.
- Begeleiding bij het terugkijken en het afsluiten van het eigen levensverhaal.

Voor wie

Mensen in de laatste (palliatieve ) fase van hun leven, die thuis wonen, in het werkgebied van Steunpunt Zinvol. Met aandacht voor de naasten.