Over ons+

Over ons

Steunpunt ZINVOL is in september 2013 van start gegaan met een tweejarige project. Gedurende de projectperiode is professionele geestelijke zorg geboden in drie gemeenten, aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en thuis verblijven. 
Sinds 2016 is het steunpunt regulier onderdeel van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda, zij draagt in algemene zin bij aan het spirituele domein van de palliatieve zorg. 
Vanaf 2017 biedt het steunpunt eerstelijns geestelijke zorg in de regio van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda, door verwijzing naar professionals en vrijwilligers gespecialiseerd in geestelijke begeleiding bij individuele hulpvragen.