Hoe kom ik in contact?+

Aanvraag begeleidingstraject

Aanvraag begeleidingstraject

Een aanvraag kan worden gedaan 

- Telefonisch via (06) 51 63 83 45, bereikbaar op werkdagen van 08.30u–17.30u 
- Per e-mail info@steunpuntzinvol.nl 
- Direct bij een geestelijk verzorger 
- Het kan tevens gaan om een vervolgtraject thuis na opname en begeleiding in een ziekenhuis,
  verzorgingshuis of verpleeghuis.

Door wie

Een aanvraag kan door uzelf worden gedaan of door een ander (een verwijzer), zoals huisarts, thuiszorg, mantelzorger of andere hulpverleners en betrokkenen. 

Procedure

U wordt teruggebeld door een geestelijk verzorger voor een kennismakingsgesprek. De geestelijk verzorger beoordeelt of begeleiding gewenst is en wie dat het beste kan doen. Een begeleidingstraject door een geestelijk verzorger betreft gemiddeld 3 à 5 consulten. Indien gewenst kan dit verlengd worden met begeleiding door een vrijwilliger van maximaal 8 bezoeken.  Ook is het mogelijk dat er direct een vrijwilliger wordt ingezet onder coördinatie van een geestelijk verzorger. 

Kosten

Aan de gesprekken zijn geen kosten verbonden