Agenda

Voorbije agenda items

Herdenkingsdienst Leven met herinnering
zondag
21
okt 2018

Herdenkingsdienst Leven met herinnering

 

Organisatie: Stichting ROeR Breda
Locatie Michaelkerk Hooghout 67, Breda
Tijd: inlopen vanaf 14u30, aanvang 15u00 to 16.00

De jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst is voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of levenshouding. Met ervaringsverhalen, muziek, dans, rituelen van licht en het noemen van namen herdenken we overleden dierbaren. Na afloop nodigen wij u uit om iets te drinken e is er gelegenheid tot ontmoeting. Achter in de kerk staat een tafel met informatie rondom overlijden en rouw. De bijeenkomst is gratis. U bent vrij om een bijdrage te doen. Bij het verlaten van de kerk geven wij hiertoe de gelegenheid

U hoeft zich niet aan te melden

woensdag
24
okt 2018

Workshop levensvragen

 

 

In het najaar van 2018 wordt door Frank Vandendries in Tilburg op vier woensdagavonden laagdrempelig en op toegankelijke wijze stilgestaan bij belangrijke en bepalende thema’s van het menselijk bestaan. Deze thema’s zijn respectievelijk: 

- verbinding & eenzaamheid
- vrijheid & verantwoordelijkheid
- zin & zinloosheid
- leven & sterfelijkheid

De thema’s zijn gebaseerd op het werk van existentieel psychotherapeut Irvin D. Yalom - hij duidt deze thema's als 'ultimate existential concerns': gegevenheden waar we als mensen allen mee van doen hebben en die ons uitdagen er een standpunt bij in te nemen.

De thema’s, én de vragen die zij oproepen, zijn in ons leven voortdurend op elkaar betrokken maar zullen per avond afzonderlijk benaderd en besproken worden. 

Data:  10 oktober , 24 oktober , 7 november , 21 november
Tijd: 19.30 – 22.00 uur

Meer informatie en inschrijven

Leven alsof God bestaat - Antoine Bodar (Lezingencyclus Zuylen 2018 - 2019)
zondag
23
dec 2018

Leven alsof God bestaat - Antoine Bodar (Lezingencyclus Zuylen 2018 - 2019)

 

Antoine Bodar is ’s lands bekendste priester, kunsthistoricus en schrijver. Zelden verlegen om een mening en altijd bereid om een lastig standpunt te verdedigen. Recent zijn van hem verschenen ‘Droef gemoed’ over zijn terugkerende perioden van depressie en de Huizinga-lezing 2017 ‘Leven

alsof God bestaat’. Hierin beschrijft hij de huidige Nederlandse samenleving waarin de verticale dimensie van de cultus van het geloof verdwijnt. Wat overblijft is een eendimensionale cultus. Een pseudo-cultus die met name de sport als nieuwe religie viert. Samen met de uitbanning van transcendentie verdwijnen verwondering en betovering en toont de huidige, doordravende rationalisering de opperste armoede van nu. Op gelijke wijze wordt voor onwerkelijk gehouden wat niet waarneembaar en concreet tastbaar is, als zou alleen het zichtbare bestaan en al het onzichtbare ontkenning verdienen. Waarom is de tendens tegenwoordig zo sterk om godsdienst uit de openbare ruimte te verdrijven en tot privézaak te verklaren, ofschoon godsdienst nooit een louter persoonlijke zaak is? We leven alsof God niet bestaat, aldus Bodar. Maar waarom zouden we niet leven alsof God wel bestaat?

Meer informatie