De stilte doorbreken

De stilte doorbreken

leven woorden geven

De stilte doorbreken

leven woorden geven

Een ander die hoort

Een ander die hoort

die luistert naar het leven

Een ander die hoort

die luistert naar het leven

Delen met elkaar

Delen met elkaar

onze levenstocht

Delen met elkaar

onze levenstocht

Thuiskomen

Thuiskomen

In je eigen leven

Thuiskomen

In je eigen leven

Ontmoeten

Ontmoeten

wie ziet mij

Ontmoeten

wie ziet mij

Aandacht, ruimte en steun bij uw weg naar het levenseinde

Wanneer u ernstig ziek bent en niet meer beter wordt of wanneer u het gevoel hebt dat het leven ‘voltooid’ is, kunnen vragen over (de zin van) het leven u in beslag nemen. Is mijn leven van betekenis geweest? Heeft mijn leven nog zin? Waarom overkomt mij dit? Moet ik doorgaan met behandelen? Mag ik stoppen met leven? Hoe kan ik mijn levensverhaal zinvol afsluiten? Hoe kan ik het leven loslaten? Hoe accepteer ik dat ik dood ga? Deze vragen hebben te maken met de behoefte om het leven goed af te ronden. Ze grijpen terug naar uw eigen levens en - inspiratiebronnen, uw geloof of levensbeschouwing. 

Het Steunpunt

biedt naast kennis en informatieoverdracht verwijzing naar professionals en vrijwilligers gespecialiseerd in begeleiding bij individuele zin en -levensvragen. Daarnaast wil zij uitdragen dat geestelijke zorg en spiritualiteit horen bij het leven van alledag.

Agenda

 • zo2312 2018

  Leven alsof God bestaat - Antoine Bodar (Lezingencyclus Zuylen 2018 - 2019)

   


  Antoine Bodar is ’s lands bekendste priester, kunsthistoricus en schrijver. Zelden verlegen om een mening en altijd bereid om een lastig standpunt te verdedigen. Recent zijn van hem verschenen ‘Droef gemoed’ over zijn terugkerende perioden van depressie en de Huizinga-lezing 2017 ‘Leven

  alsof God bestaat’. Hierin beschrijft hij de huidige Nederlandse samenleving waarin de verticale dimensie van de cultus van het geloof verdwijnt. Wat overblijft is een eendimensionale cultus. Een pseudo-cultus die met name de sport als nieuwe religie viert. Samen met de uitbanning van transcendentie verdwijnen verwondering en betovering en toont de huidige, doordravende rationalisering de opperste armoede van nu. Op gelijke wijze wordt voor onwerkelijk gehouden wat niet waarneembaar en concreet tastbaar is, als zou alleen het zichtbare bestaan en al het onzichtbare ontkenning verdienen. Waarom is de tendens tegenwoordig zo sterk om godsdienst uit de openbare ruimte te verdrijven en tot privézaak te verklaren, ofschoon godsdienst nooit een louter persoonlijke zaak is? We leven alsof God niet bestaat, aldus Bodar. Maar waarom zouden we niet leven alsof God wel bestaat?

  Meer informatie

Wie zijn wij?

Professioneel werkende geestelijke verzorgers en vrijwilligers
Lees meer

Wat doen wij?

Begeleiding bij levensvragen
Lees meer

Hoe kom ik in contact?

Telefonisch, per e-mail of via een verwijzer
Lees meer